Per la nostra ubicació, l’Hotel Prats és una bona opció per descansar per els qui fan la “Transpirenaica”. L’hotel ofereix un lloc on rentar a raig de manega les bicicletes i un garatge on tancar-les per la nit.

El Ripollès i Alta Garrotxa, són  una de les zones més salvatges i precioses dels Pirineus orientals.  A l'Hotel Prats hi podreu passar la nit després d'una llarga o curta jornada, podreu rentar les bicicletes amb mànega d'aigua i tancar-les al garatge. El nostre garatge te capacitat per a sis moto. Podeu recuperar forces a la nostra terrassa amb unes fresques cervesetes  i sopar degustar els plats de la nostra cuina de temporada.